فروشگاه های زنجیره ای رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

تاریخ تابستان۱۳۹۵
موضوع کمپین برندینگ و مسئولیت اجتماعی

فروشگاه های زنجیره ای رفاه پس از ریبرندینگ و ارائه تصویر جدید برند رفاه که از سال ۹۳ آغاز کرده بود تصمیم گرفت اولین کمپین تبلیغاتی خود را در قالب حمایت از کاروان ملی المپیک بصورت فراپوشش ارائه نماید و پس از جلسات بریف با واحد بازاریابی و مدیرعامل قرار بر این شد که تصویر اصلی کمپین و خرید رسانه های محیطی بر عهده آژانس بلندگو قرار بگیرد.

راه کار ما

پس از ایده پردازی در آژانس به این نتیجه رسیدیم که با شعار فصل قهرمانی و نشان دادن مشتریان در نقش قهرمانانی که در فروشگاه های رفاه با یک خرید خوب به دستاوردی نتیجه بخش رسیده اند تصاویر را طراحی و تولید کردیم.

در طراحی این تصاویر تصمیم گرفتیم که از نقش ها و الگوهایی در رشته های ورزشی استفاده کنیم که احتمال می دادیم قهرمانان کاروان المپیک ایران در آن رشته ها موفق به کسب مدال می شوند.

پس از تایید تصاویر توسط مشتری، رسانه های محیطی این کمپین را انتخاب و خریداری کردیم و با نظارت ما بنرها چاپ و اکران گردید.

ادوات تبلیغاتی درون فروشگاهی متناسب با این کمپین در اختیار فروشگاه ها قرار گرفت و همزمان با اکران محیطی در سطح فروش نصب گردید.

طیق آمار پس از اجرای این کمپین فروشگاه رفاه شاهد رشد ۱۷ درصدی فروش خود بود.

 

فصل قهرمانی

Share: