تیزر تبلیغاتی نوترینو همراه اول

همراه اول

تاریخ تابستان۱۳۹۶
موضوع کمپین نوترینو همراه اول
شرکت ارتباط سیار ایران توسط استودیوی کرور بریفی را به ما ارائه کرد که در آن هدف معرفی بسته سی روزه آلفا+  محصول نوترینو خود به مشترکین بود.
راه کار ما

به دلیل نبود زمان به سرعت اتاق فکری را تشکیل دادیم و پس از تحلیل و مطالعه بریف مشتری به ایده مردی بیزنس من رسیدیم که با شروع روز و آغاز برنامه های روزانه  خود همه چیز جوری پیش می رود که او در هر کار نفر اول باشد. و به سرعت کارهای خود را انجام دهد.

روند پیش تولید، تولید و پس تولید  این تبلیغ تلویزیونی در کمتر چهار روز به انجام رسید و از شیکه سراسری پخش شد.

Share: