طراحی هویت بصری

ایده‌پردازی و طراحی هویت بصری برند

پس از تدوین اسناد استراتژیک و هویت مفهومی برند و تعیین جایگاه و شخصیت برند، ایده‌پردازی خلاقانه براساس بریف برآمده از دپارتمان استراتژی در استودیو گرافیک آغاز و هویت بصری و کلامی برند متناسب با نیاز مشتری و راهبرد استراتژیک برند طراحی و تدوین خواهد شد.

پس از تدوین کلیه المانهای برند اعم از استراتژی، هویت مفهومی، هویت کلامی و هویت بصری برند در نهایت این مجموعه در قالب « کتاب جامع برند » ( Brand Book ) طراحی و به عنوان یک سند بالادستی در سازمان به مشتریان ارائه می‌گردد.