مفاهیم تبلیغات

درباره BTL و ATL بدانیم!

مقدمه مفاهیم BTL و ATL در تبلیغات دو اصطلاح کلیدی هستند که در دنیای بازاریابی و تبلیغات اهمیت زیادی دارند. در این مقاله، به تفکیک دقیق این دو مفهوم و نقش آن‌ها در تبلیغات خواهیم پرداخت. مفهوم BTL (Below-The-Line) در تبلیغات BTL چیست؟ BTL یا Below-The-Line به تبلیغاتی اشاره دارد که بر روی ارتباط مستقیم …

درباره BTL و ATL بدانیم! ادامه »