SERVICES

راه کارهای نقطه فروش

۹۰ درصد از تصمیم هایی که منتهی به خرید می شوند در نقطه فروش و مبتنی بر تاثیرات خریدار از ادوات و رسانه هایی است که اطلاعات درست را به خریدار منتقل می کند.

دیدن بیشتر

راه بردهای ارتباطی

پس از تدوین استراتژی ارتباطی و تبلیغاتی در دپارتمان استراتژی، راهکارهای ارتباطی و کمپین های جامع بازاریابی متناسب با اهداف بازاریابی برند ایده‌پردازی و تدوین می‌گردد.

دیدن بیشتر

طراحی هویت بصری

شروع هر اقدام کوچک یا بزرگ در حوزه ارتباطات و تبلیغات، بدون یک استراتژی ارتباطی و تبلیغاتی، معمولا منتهی به اقدامات سلیقه‌ای و زودگذر خواهد شد.

دیدن بیشتر

تدوین استراتژی

شکل گیری یک برند نوپا و یا تدوین اسناد استراتژی برندی که در بازار بوده، اما هنوز راهنمای استراتژیک و هویت استانداردی ندارد، مرحله آغازین تولد و یا توسعه یک برند در بازار است.

دیدن بیشتر